k.ú.: 759112 - Labutice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 590088 - Suchdol NUTS5 CZ0713590088
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7103 - Konice
Pověřený obecní úřad 71031 - Konice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 168 617375
zahrada 54 44478
travní p. 101 190635
lesní poz 80 587267
vodní pl. tok přirozený 13 6531
zast. pl. zbořeniště 1 234
zast. pl. 57 14056
ostat.pl. jiná plocha 35 14719
ostat.pl. manipulační pl. 2 3323
ostat.pl. neplodná půda 18 21766
ostat.pl. ostat.komunikace 44 57033
ostat.pl. silnice 1 5938
ostat.pl. zeleň 7 13421
Celkem KN 581 1576776
Par. DKM 581 1576776
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 36
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
č.e. zem.used 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 57
LV 100
spoluvlastník 129

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 23.06.2014 1:1000 01.07.2014 *)
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.07.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 24.05.2022 01:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.