k.ú.: 759511 - Polom u Sulkovce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596833 - Sulkovec NUTS5 CZ0635596833
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 57 817735
zahrada 76 50188
travní p. mez, stráň 2 969
travní p. 152 1125712
lesní poz 230 1986411
vodní pl. rybník 1 1162
vodní pl. tok umělý 5 1548
zast. pl. 63 23112
ostat.pl. jiná plocha 22 15720
ostat.pl. manipulační pl. 6 20285
ostat.pl. neplodná půda 157 94103
ostat.pl. ostat.komunikace 68 75589
ostat.pl. silnice 3 1553
Celkem KN 842 4214087
Par. KMD 842 4214087
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 13
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 62
LV 81
spoluvlastník 117

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 27.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 17.05.2022 00:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.