k.ú.: 759741 - Dolní Staňkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557153 - Sušice NUTS5 CZ0322557153
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 80 331009
zahrada 219 138510
ovoc. sad 5 23388
travní p. 314 1701057
lesní poz 106 3566832
vodní pl. nádrž umělá 2 622
vodní pl. tok přirozený 7 53998
vodní pl. tok umělý 8 7826
zast. pl. zbořeniště 3 3493
zast. pl. 235 66636
ostat.pl. jiná plocha 42 33315
ostat.pl. manipulační pl. 28 34831
ostat.pl. neplodná půda 148 113991
ostat.pl. ostat.komunikace 88 118227
ostat.pl. silnice 1 27115
ostat.pl. zeleň 6 61902
Celkem KN 1292 6282752
Par. KMD 1292 6282752
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 107
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 49
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 30
Celkem BUD 231
LV 264
spoluvlastník 376

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.05.2016
S-SK GS 1:2880 1837 10.05.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 18.05.2022 11:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.