k.ú.: 759902 - Svárov u Velkých Opatovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582646 - Velké Opatovice NUTS5 CZ0641582646
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62023 - Velké Opatovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 73 762352
zahrada 74 41238
ovoc. sad 8 26235
travní p. 121 649548
lesní poz 133 745989
vodní pl. tok přirozený 7 14684
vodní pl. zamokřená pl. 1 312
zast. pl. zbořeniště 6 1103
zast. pl. 45 18135
ostat.pl. jiná plocha 45 72428
ostat.pl. manipulační pl. 2 2115
ostat.pl. neplodná půda 18 9070
ostat.pl. ostat.komunikace 59 61914
ostat.pl. silnice 3 32797
ostat.pl. zeleň 6 7984
Celkem KN 601 2445904
Par. DKM 284 1755458
Par. KMD 317 690446
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 22
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 44
LV 77
spoluvlastník 106

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2016
DKM-KPÚ 05.12.2016 1:1000 05.12.2016 *)
S-SK ŠS 1:2880 1835 07.12.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 18.05.2022 22:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.