k.ú.: 759953 - Svařeň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581186 - Vysoké Mýto NUTS5 CZ0534581186
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 328 2420997
zahrada 138 83361
travní p. 123 109253
lesní poz 192 542978
vodní pl. tok přirozený 5 10808
vodní pl. zamokřená pl. 5 578
zast. pl. zbořeniště 3 335
zast. pl. 67 32172
ostat.pl. jiná plocha 71 56320
ostat.pl. manipulační pl. 2 2718
ostat.pl. neplodná půda 8 4336
ostat.pl. ostat.komunikace 78 55331
ostat.pl. silnice 5 36638
Celkem KN 1025 3355825
Par. KMD 1025 3355825
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 23
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 65
LV 147
spoluvlastník 210

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2010
S-SK GS 1:2880 1839 30.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 24.05.2022 16:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.