k.ú.: 760072 - Svatkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549266 - Bernartice NUTS5 CZ0314549266
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3107 - Milevsko
Pověřený obecní úřad 31071 - Milevsko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 142 2248797
zahrada 47 38330
travní p. 79 409870
lesní poz 29 676143
vodní pl. nádrž přírodní 1 139
vodní pl. nádrž umělá 2 2511
vodní pl. rybník 6 73046
vodní pl. tok umělý 17 11346
vodní pl. zamokřená pl. 4 9353
zast. pl. společný dvůr 5 632
zast. pl. zbořeniště 1 29
zast. pl. 55 31335
ostat.pl. jiná plocha 9 14475
ostat.pl. manipulační pl. 13 9161
ostat.pl. neplodná půda 18 34037
ostat.pl. ostat.komunikace 38 89963
ostat.pl. silnice 4 38115
Celkem KN 470 3687282
Par. DKM 470 3687282
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 34
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 54
byt.z. byt 11
byt.z. garáž 6
Celkem JED 17
LV 117
spoluvlastník 155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.10.2002 intravilán, zaměřen geodeticky
DKM-KPÚ 01.09.2000 1:1000 19.12.2000 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1828 08.11.2002


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 24.05.2022 14:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.