k.ú.: 760081 - Mistřín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586625 - Svatobořice-Mistřín NUTS5 CZ0645586625
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62102 - Kyjov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3725 8420702
vinice 205 171057
zahrada skleník-pařeniš. 1 755
zahrada 497 234291
ovoc. sad 6 4688
travní p. 42 127663
lesní poz 377 639506
vodní pl. nádrž umělá 3 3666
vodní pl. tok přirozený 7 15664
vodní pl. tok umělý 127 26616
zast. pl. společný dvůr 3 367
zast. pl. zbořeniště 9 2179
zast. pl. 662 241115
ostat.pl. jiná plocha 157 86039
ostat.pl. manipulační pl. 155 152349
ostat.pl. neplodná půda 246 114555
ostat.pl. ostat.komunikace 1229 263181
ostat.pl. pohřeb. 1 7446
ostat.pl. silnice 34 81952
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 9381
ostat.pl. zeleň 16 12910
Celkem KN 7513 10616082
Par. DKM 7513 10616082
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 415
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 117
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 6
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 13
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
Celkem BUD 649
byt.z. byt 15
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 11
obč.z. garáž 4
Celkem JED 32
LV 1392
spoluvlastník 2043

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.04.2010
Ins. A 1:2000 04.09.1931 19.04.2010 04.09.1931 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1827 04.09.1931 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 17.05.2022 03:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.