k.ú.: 760102 - Svatoslav u Tišnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583928 - Svatoslav NUTS5 CZ0643583928
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1351 4772571
zahrada 251 217696
ovoc. sad 7 22945
travní p. 262 277660
lesní poz les s budovou 1 51
lesní poz 497 2604012
vodní pl. nádrž umělá 1 3518
vodní pl. tok přirozený 29 39360
vodní pl. tok umělý 2 97
vodní pl. zamokřená pl. 6 3060
zast. pl. společný dvůr 4 578
zast. pl. zbořeniště 12 1759
zast. pl. 250 111675
ostat.pl. jiná plocha 159 64625
ostat.pl. manipulační pl. 20 49467
ostat.pl. neplodná půda 171 136976
ostat.pl. ostat.komunikace 196 95858
ostat.pl. pohřeb. 1 1958
ostat.pl. silnice 4 61056
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 9242
ostat.pl. zeleň 1 1087
Celkem KN 3232 8475251
Par. DKM 3232 8475251
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 92
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 83
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 9
č.e. zem.stav 1
č.e. zem.used 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 27
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 249
LV 372
spoluvlastník 494

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 22.12.1997
S-SK ŠS 1:2880 1825 21.12.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 17.05.2022 03:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.