k.ú.: 760218 - Chlum nad Malší - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 545104 - Svatý Jan nad Malší NUTS5 CZ0311545104
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 439 1171664
zahrada 52 47851
travní p. 251 290061
lesní poz les s budovou 4 114
lesní poz 513 2706420
vodní pl. nádrž umělá 2 136009
vodní pl. rybník 7 4224
vodní pl. tok přirozený 12 83224
vodní pl. tok umělý 55 5281
zast. pl. zbořeniště 6 718
zast. pl. 51 17841
ostat.pl. jiná plocha 22 9190
ostat.pl. manipulační pl. 19 4117
ostat.pl. neplodná půda 86 48601
ostat.pl. ostat.komunikace 72 45710
ostat.pl. silnice 14 23655
ostat.pl. zeleň 2 479
Celkem KN 1607 4595159
Par. DKM 118 66562
Par. KMD 1489 4528597
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 31
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 49
LV 75
spoluvlastník 102

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.04.2020 mapování intravilánu
KMD 1:1000 02.11.2015
S-SK GS 1:2880 1870 02.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 19.06.2024 13:44

Aktuality

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.


14.06.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2024) je k dispozici ke stažení.