k.ú.: 760218 - Chlum nad Malší - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 545104 - Svatý Jan nad Malší NUTS5 CZ0311545104
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 09.05.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 475 1223627
zahrada 52 48027
travní p. 214 238098
lesní poz les s budovou 4 114
lesní poz 513 2706420
vodní pl. nádrž umělá 2 136009
vodní pl. rybník 7 4224
vodní pl. tok přirozený 12 83224
vodní pl. tok umělý 55 5281
zast. pl. zbořeniště 6 718
zast. pl. 51 18468
ostat.pl. jiná plocha 21 8388
ostat.pl. manipulační pl. 19 4117
ostat.pl. neplodná půda 86 48601
ostat.pl. ostat.komunikace 72 45710
ostat.pl. silnice 14 23655
ostat.pl. zeleň 2 479
Celkem KN 1605 4595160
Par. DKM 118 66563
Par. KMD 1487 4528597
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 49
LV 75
spoluvlastník 104

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.04.2020 mapování intravilánu
KMD 1:1000 02.11.2015
S-SK GS 1:2880 1870 02.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 15.05.2021 23:43

Aktuality

14.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.

13.05.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2021) je k dispozici ke stažení.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.