k.ú.: 760226 - Sedlce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 545104 - Svatý Jan nad Malší NUTS5 CZ0311545104
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 387 2384079
zahrada 129 161247
travní p. 310 908354
lesní poz 250 1814876
vodní pl. nádrž přírodní 1 2431
vodní pl. nádrž umělá 6 838111
vodní pl. rybník 4 17795
vodní pl. tok přirozený 1 461
zast. pl. společný dvůr 1 232
zast. pl. zbořeniště 1 2624
zast. pl. 141 34472
ostat.pl. jiná plocha 59 31511
ostat.pl. manipulační pl. 16 27206
ostat.pl. neplodná půda 59 37108
ostat.pl. ostat.komunikace 114 134650
ostat.pl. silnice 4 42703
Celkem KN 1483 6437860
Par. DKM 295 227654
Par. KMD 1188 6210206
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 77
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 137
LV 260
spoluvlastník 406

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2021 mapování intravilánu
KMD 1:1000 23.09.2014
S-SK GS 1:2880 1870 23.09.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 19.06.2024 11:30

Aktuality

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.


14.06.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2024) je k dispozici ke stažení.