k.ú.: 760234 - Svatý Jan nad Malší - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 545104 - Svatý Jan nad Malší NUTS5 CZ0311545104
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 109 384786
zahrada 257 200090
travní p. 415 902277
lesní poz 66 206250
vodní pl. nádrž umělá 1 243
vodní pl. rybník 11 17073
vodní pl. tok umělý 18 1846
zast. pl. zbořeniště 4 693
zast. pl. 248 51183
ostat.pl. jiná plocha 41 27102
ostat.pl. manipulační pl. 39 39944
ostat.pl. neplodná půda 38 14152
ostat.pl. ostat.komunikace 89 45092
ostat.pl. pohřeb. 1 2530
ostat.pl. silnice 42 29662
ostat.pl. zeleň 6 3092
Celkem KN 1385 1926015
Par. DKM 579 310975
Par. KMD 806 1615040
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 154
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 2
Celkem BUD 241
byt.z. byt 12
obč.z. byt 12
Celkem JED 24
LV 313
spoluvlastník 425

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.11.2021 mapování intravilánu
KMD 1:1000 22.09.2014
S-SK GS 1:2880 1870 22.09.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 19.06.2024 11:53

Aktuality

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.


14.06.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2024) je k dispozici ke stažení.