k.ú.: 760463 - Světlá ve Slezsku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597872 - Světlá Hora NUTS5 CZ0801597872
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8103 - Bruntál
Pověřený obecní úřad 81031 - Bruntál

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 46 532995
zahrada 166 141381
travní p. 388 7541197
lesní poz 47 1702785
vodní pl. tok přirozený 21 42934
vodní pl. tok umělý 2 1922
vodní pl. zamokřená pl. 11 28141
zast. pl. společný dvůr 4 346
zast. pl. zbořeniště 15 13723
zast. pl. 404 133085
ostat.pl. dráha 5 50891
ostat.pl. jiná plocha 137 133323
ostat.pl. manipulační pl. 35 123816
ostat.pl. neplodná půda 165 204252
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 614
ostat.pl. ostat.komunikace 145 161436
ostat.pl. pohřeb. 1 3915
ostat.pl. silnice 16 124451
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 173239
ostat.pl. zeleň 13 28102
Celkem KN 1639 11142548
Par. KMD 1639 11142548
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 22
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 157
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 82
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 13
bez čp/če zem.stav 42
rozestav. 3
Celkem BUD 401
byt.z. byt 228
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 3
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 235
LV 609
spoluvlastník 991

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1836 22.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 17.05.2022 17:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.