k.ú.: 760480 - Horní Bohušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569569 - Světlá nad Sázavou NUTS5 CZ0631569569
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 156 751879
zahrada mez, stráň 1 1346
zahrada 110 74257
travní p. 112 182760
lesní poz mez, stráň 1 1869
lesní poz 43 358136
vodní pl. nádrž umělá 1 850
vodní pl. rybník 2 5647
vodní pl. tok přirozený 3 12111
vodní pl. tok umělý 19 26953
zast. pl. zbořeniště 1 20
zast. pl. 145 40231
ostat.pl. dráha 5 19825
ostat.pl. dálnice 1 10
ostat.pl. jiná plocha 65 28954
ostat.pl. manipulační pl. 8 13725
ostat.pl. mez, stráň 1 224
ostat.pl. neplodná půda 46 27202
ostat.pl. ostat.komunikace 43 23509
ostat.pl. silnice 8 32051
Celkem KN 771 1601559
Par. DKM 771 1601559
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 57
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 20
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 143
byt.z. byt 28
Celkem JED 28
LV 175
spoluvlastník 228

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.2009
ZMVM 1:1000 31.05.1982 16.12.2009 Zahájeno jako: THM-V 1:1000 intravilán -okapy FÚO 1:2000 extravilán -zdivo
S-SK GS 1:2880 1838 31.05.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 28.05.2022 05:24

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.