k.ú.: 760731 - Svijanský Újezd - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564435 - Svijanský Újezd NUTS5 CZ0513564435
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 2 1693
orná půda 320 2990413
zahrada 201 160217
ovoc. sad 23 247982
travní p. 200 629700
lesní poz 214 847095
vodní pl. nádrž umělá 1 175
vodní pl. tok umělý 41 25141
vodní pl. zamokřená pl. 1 356
zast. pl. společný dvůr 1 2799
zast. pl. zbořeniště 14 2677
zast. pl. 228 74812
ostat.pl. jiná plocha 126 85920
ostat.pl. manipulační pl. 31 35184
ostat.pl. neplodná půda 24 15197
ostat.pl. ostat.komunikace 122 105907
ostat.pl. pohřeb. 2 3520
ostat.pl. silnice 11 67773
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5854
ostat.pl. zeleň 11 2559
Celkem KN 1574 5304974
Par. KMD 1574 5304974
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 131
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 4
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 18
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 225
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 304
spoluvlastník 467

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.04.2013
S-SK GS 1:2880 1843 08.04.2013 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 18.05.2022 22:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.