k.ú.: 760749 - Svijany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564443 - Svijany NUTS5 CZ0513564443
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 259 1866842
zahrada 187 167884
ovoc. sad 16 100749
travní p. 86 140874
lesní poz 11 39012
vodní pl. nádrž umělá 1 1062
vodní pl. tok přirozený 13 25079
vodní pl. tok umělý 6 2741
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 437
zast. pl. společný dvůr 1 547
zast. pl. zbořeniště 4 1080
zast. pl. 212 76029
ostat.pl. dráha 2 21753
ostat.pl. jiná plocha 50 37024
ostat.pl. manipulační pl. 35 33594
ostat.pl. neplodná půda 9 8407
ostat.pl. ostat.komunikace 75 44768
ostat.pl. pohřeb. 2 2247
ostat.pl. silnice 43 102274
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2637
ostat.pl. zeleň 35 23690
Celkem KN 1050 2698730
Par. KMD 1050 2698730
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 94
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 208
byt.z. byt 26
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 29
LV 335
spoluvlastník 677

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.02.2013
S-SK GS 1:2880 1843 11.02.2013 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 05:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.