k.ú.: 761231 - Svojkovice na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587991 - Svojkovice NUTS5 CZ0632587991
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 286 1193235
zahrada 116 85097
travní p. 200 427209
lesní poz 25 1166093
vodní pl. rybník 3 31713
vodní pl. tok přirozený 8 1996
vodní pl. zamokřená pl. 1 246
zast. pl. 59 40672
ostat.pl. jiná plocha 31 23106
ostat.pl. manipulační pl. 26 19083
ostat.pl. neplodná půda 2 124
ostat.pl. ostat.komunikace 34 31202
ostat.pl. silnice 2 38398
Celkem KN 793 3058174
Par. KMD 793 3058174
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 29
č.p. zem.used 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 48
LV 82
spoluvlastník 190

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.10.2016
KM-D 1:2000 08.09.2000 26.10.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 08.09.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 23:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.