k.ú.: 761729 - Žďárek u Sychrova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 544604 - Žďárek NUTS5 CZ0513544604
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 71 746527
zahrada 118 86739
ovoc. sad 2 3866
travní p. 100 666937
lesní poz 83 412921
vodní pl. nádrž přírodní 1 126
vodní pl. tok přirozený 7 17669
vodní pl. tok umělý 1 198
zast. pl. zbořeniště 9 1572
zast. pl. 102 27283
ostat.pl. dráha 1 34979
ostat.pl. jiná plocha 37 14210
ostat.pl. manipulační pl. 17 10064
ostat.pl. neplodná půda 13 5292
ostat.pl. ostat.komunikace 46 53563
ostat.pl. silnice 5 148581
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1686
ostat.pl. zeleň 30 93809
Celkem KN 645 2326022
Par. DKM 645 2326022
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 56
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 6
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 100
LV 150
spoluvlastník 206

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 17.12.2014 1:1000 05.01.2015 *)
DKM-KPÚ 1:1000 16.06.2009 Na části KPÚ v rozsahu 0,99% přesahem KPÚ Paceřice.
S-SK GS 1:2880 1843 05.01.2015 28.02.1824 Od 16.06.2009 na části 0,99% DKM-KPÚ jako přesah KPÚ Paceřice.


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 06:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.