k.ú.: 761761 - Bor u Chroustovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572179 - Rosice NUTS5 CZ0531572179
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 294 2161142
zahrada 77 45312
ovoc. sad 6 31090
travní p. 32 66898
lesní poz 2 3973
vodní pl. nádrž přírodní 1 188
vodní pl. tok přirozený 18 3819
zast. pl. společný dvůr 2 37
zast. pl. zbořeniště 3 559
zast. pl. 77 43116
ostat.pl. jiná plocha 17 7665
ostat.pl. manipulační pl. 24 21969
ostat.pl. neplodná půda 27 23133
ostat.pl. ostat.komunikace 34 29631
ostat.pl. silnice 7 23665
ostat.pl. zeleň 1 71
Celkem KN 622 2462268
Par. KMD 622 2462268
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. rod.dům 35
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 74
LV 109
spoluvlastník 181

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.10.2010
KM-D 18.02.2001 12.10.2010
S-SK GS 1:2880 1839 18.02.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 24.05.2022 17:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.