k.ú.: 761788 - Synčany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572179 - Rosice NUTS5 CZ0531572179
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 480 2403853
zahrada 73 50719
ovoc. sad 16 55593
travní p. 57 127613
vodní pl. tok přirozený 32 12614
vodní pl. tok umělý 1 93
zast. pl. společný dvůr 1 436
zast. pl. zbořeniště 1 149
zast. pl. 86 47357
ostat.pl. jiná plocha 17 14096
ostat.pl. manipulační pl. 8 14116
ostat.pl. neplodná půda 31 27508
ostat.pl. ostat.komunikace 37 30368
ostat.pl. silnice 2 11261
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 204
ostat.pl. zeleň 2 990
Celkem KN 847 2796970
Par. KMD 847 2796970
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 34
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 78
LV 182
spoluvlastník 382

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.05.2009
S-SK GS 1:2880 1839 07.05.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 25.05.2022 11:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.