k.ú.: 761851 - Syřenov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577570 - Syřenov NUTS5 CZ0514577570
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51071 - Lomnice nad Popelkou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 112 879266
zahrada 166 109042
ovoc. sad 8 28735
travní p. 305 1290828
lesní poz 140 2722156
vodní pl. nádrž přírodní 1 225
vodní pl. nádrž umělá 2 181
vodní pl. tok přirozený 11 7248
vodní pl. zamokřená pl. 4 5004
zast. pl. společný dvůr 2 182
zast. pl. zbořeniště 11 2003
zast. pl. 156 37601
ostat.pl. jiná plocha 19 14987
ostat.pl. manipulační pl. 54 32882
ostat.pl. neplodná půda 85 58688
ostat.pl. ostat.komunikace 151 125761
ostat.pl. silnice 13 55366
ostat.pl. zeleň 39 94112
Celkem KN 1279 5464267
Par. DKM 451 2947444
Par. KMD 828 2516823
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. byt.dům 1
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 22
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 24
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 1
Celkem BUD 146
LV 182
spoluvlastník 251

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.06.2017
DKM-KPÚ 1:1000 22.08.2013
S-SK GS 1:2880 1842 23.06.2017 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 20.05.2022 03:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.