k.ú.: 761940 - Šalmanovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544639 - Jílovice NUTS5 CZ0311544639
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 432 2101826
zahrada 162 106850
travní p. 954 3477326
lesní poz les s budovou 1 35
lesní poz 172 1902633
vodní pl. nádrž umělá 8 38493
vodní pl. rybník 4 61435
vodní pl. tok umělý 263 53405
vodní pl. zamokřená pl. 38 106374
zast. pl. společný dvůr 8 308
zast. pl. zbořeniště 1 77
zast. pl. 130 61234
ostat.pl. jiná plocha 174 78949
ostat.pl. manipulační pl. 48 31937
ostat.pl. neplodná půda 55 38905
ostat.pl. ostat.komunikace 232 118221
ostat.pl. silnice 59 62149
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6380
ostat.pl. zamokřená pl. 3 5682
ostat.pl. zeleň 3 856
Celkem KN 2748 8253075
Par. DKM 2748 8253075
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 74
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 22
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 122
byt.z. byt 3
byt.z. garáž 3
Celkem JED 6
LV 253
spoluvlastník 611

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.05.2016
ZMVM 1:2000 23.07.1996 31.05.2016
S-SK GS 1:2880 1870 23.07.1996


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 16.05.2022 18:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.