k.ú.: 762059 - Šardice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586641 - Šardice NUTS5 CZ0645586641
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62102 - Kyjov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3016 13640304
vinice 500 983000
zahrada 642 256595
ovoc. sad 48 223062
travní p. 24 47257
lesní poz 5 48029
vodní pl. nádrž umělá 3 10745
vodní pl. tok přirozený 12 7483
vodní pl. tok umělý 36 68586
vodní pl. zamokřená pl. 2 37
zast. pl. společný dvůr 45 15435
zast. pl. zbořeniště 5 3470
zast. pl. 988 426481
ostat.pl. jiná plocha 326 259268
ostat.pl. manipulační pl. 103 138632
ostat.pl. neplodná půda 185 479888
ostat.pl. ostat.komunikace 348 514930
ostat.pl. pohřeb. 13 9987
ostat.pl. silnice 42 93160
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 59 57341
ostat.pl. zeleň 21 9146
Celkem KN 6423 17292836
Par. DKM 6423 17292836
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 620
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 19
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 129
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 59
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če prům.obj 12
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 27
bez čp/če zem.used 5
rozestav. 5
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 961
byt.z. byt 13
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 19
LV 1455
spoluvlastník 1957

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.06.2009
DKM-KPÚ 23.07.2008 1:1000 23.07.2008 *) Dokončeny obě etapy komplexních pozemkových úprav (část k.ú. mimo zastavěné území obce)
THM-G 1:2000 01.01.1976 23.07.2008 75% parcel
THM-V 1:1000 01.04.1961 29.06.2009 1:2000, 1:1000
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1976 28.02.1824 1:2880


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 24.05.2022 17:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.