k.ú.: 762245 - Šebkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591807 - Šebkovice NUTS5 CZ0634591807
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61132 - Jaroměřice nad Rokytnou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 350 4540962
zahrada skleník-pařeniš. 1 35
zahrada 207 158411
ovoc. sad 1 3150
travní p. mez, stráň 7 8045
travní p. 321 471701
lesní poz 88 2659560
vodní pl. nádrž umělá 11 39682
vodní pl. rybník 5 55059
vodní pl. tok přirozený 44 25443
vodní pl. tok umělý 75 27563
vodní pl. zamokřená pl. 16 9971
zast. pl. 253 124707
ostat.pl. dráha 2 24059
ostat.pl. jiná plocha 84 110852
ostat.pl. manipulační pl. 3 4476
ostat.pl. mez, stráň 1 6595
ostat.pl. neplodná půda 15 34256
ostat.pl. ostat.komunikace 119 180630
ostat.pl. pohřeb. 2 1999
ostat.pl. silnice 10 54943
ostat.pl. zeleň 3 2294
Celkem KN 1618 8544393
Par. KMD 1618 8544393
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 185
č.p. výroba 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 252
LV 308
spoluvlastník 405

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.08.2012
Ost. 1:2500 31.12.1927 16.08.2012 intravilán 1:1250
S-SK ŠS 1:2880 1824 31.12.1927


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 22.05.2022 08:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.