k.ú.: 762261 - Šebrov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582476 - Šebrov-Kateřina NUTS5 CZ0641582476
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 239 571264
zahrada 211 101873
ovoc. sad 4 15852
travní p. 400 609696
lesní poz 86 6496846
vodní pl. tok přirozený 2 3860
vodní pl. tok umělý 8 691
zast. pl. společný dvůr 3 150
zast. pl. zbořeniště 1 134
zast. pl. 315 76642
ostat.pl. jiná plocha 53 27819
ostat.pl. manipulační pl. 7 6488
ostat.pl. neplodná půda 65 50532
ostat.pl. ostat.komunikace 97 37785
ostat.pl. pohřeb. 2 3546
ostat.pl. silnice 7 45376
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6914
ostat.pl. zeleň 4 1122
Celkem KN 1508 8056590
Par. DKM 1506 8051201
Par. KMD 2 5389
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 148
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 6
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 69
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 2
Celkem BUD 303
LV 337
spoluvlastník 433

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.09.1995
S-SK ŠS 1:2880 1826 29.09.1995 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 24.05.2022 17:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.