k.ú.: 762504 - Minkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564460 - Šimonovice NUTS5 CZ0513564460
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51056 - Liberec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 469 1268184
zahrada 130 122312
travní p. 303 671239
lesní poz 80 763433
vodní pl. nádrž umělá 1 957
vodní pl. tok přirozený 9 10942
zast. pl. společný dvůr 2 182
zast. pl. zbořeniště 6 1158
zast. pl. 443 95382
ostat.pl. dráha 1 42418
ostat.pl. jiná plocha 72 48504
ostat.pl. manipulační pl. 10 16982
ostat.pl. neplodná půda 45 35082
ostat.pl. ostat.komunikace 127 91598
ostat.pl. silnice 9 26027
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2084
ostat.pl. zeleň 5 4611
Celkem KN 1713 3201095
Par. DKM 1713 3201095
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 338
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 7
Celkem BUD 439
byt.z. byt 27
Celkem JED 27
LV 561
spoluvlastník 791

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.06.2000 Od -ověřil TO. Převod.
ZMVM 1:2000 15.09.1986 29.06.2000 Od -dle údajů KP.ZMVM Šimonovice (námitky 1986).
S-SK GS 1:2880 1843 15.09.1986 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 05:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.