k.ú.: 762687 - Šitbořice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hustopeče email: kp.hustopece@cuzk.cz
Nádražní 35/1169, 69301 Hustopeče u Brna telefon: 519361111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584932 - Šitbořice NUTS5 CZ0644584932
Pracoviště 735 - Hustopeče

Obec s rozšířenou působností 6207 - Hustopeče
Pověřený obecní úřad 62071 - Hustopeče

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5272 8999159
vinice 371 336735
zahrada 1100 508585
ovoc. sad 60 249099
travní p. mez, stráň 2 320
travní p. 424 166407
lesní poz 264 554925
vodní pl. nádrž umělá 11 34985
vodní pl. tok přirozený 107 46511
zast. pl. společný dvůr 1 228
zast. pl. zbořeniště 2 348
zast. pl. 996 299425
ostat.pl. jiná plocha 712 336028
ostat.pl. manipulační pl. 184 171280
ostat.pl. mez, stráň 6 1075
ostat.pl. neplodná půda 146 73993
ostat.pl. ostat.komunikace 1141 331674
ostat.pl. pohřeb. 1 4922
ostat.pl. silnice 73 73961
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 17719
ostat.pl. zeleň 61 43557
Celkem KN 10935 12250936
Par. DKM 10935 12250936
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 641
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 20
č.e. jiná st. 15
č.e. rod.rekr 1
č.e. zem.stav 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 52
bez čp/če jiná st. 83
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 56
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 926
byt.z. byt 4
obč.z. byt 4
Celkem JED 8
LV 1472
spoluvlastník 2085

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.11.1998 map.
S-SK ŠS 1:2880 1825 15.11.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hustopeče.

vypočteno: 17.05.2022 03:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.