k.ú.: 762695 - Škodějov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577421 - Příkrý NUTS5 CZ0514577421
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51072 - Semily

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 22 482430
zahrada 38 46324
travní p. mez, stráň 2 3775
travní p. 134 833738
lesní poz 55 156204
vodní pl. nádrž umělá 4 4546
vodní pl. tok přirozený 2 2199
vodní pl. tok umělý 1 853
zast. pl. zbořeniště 2 157
zast. pl. 62 14595
ostat.pl. jiná plocha 10 3397
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 176
ostat.pl. manipulační pl. 4 6384
ostat.pl. neplodná půda 8 6557
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 936
ostat.pl. ostat.komunikace 23 61445
ostat.pl. silnice 1 9204
ostat.pl. zeleň 1 76
Celkem KN 371 1632996
Par. DKM 371 1632996
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 5
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 62
LV 74
spoluvlastník 122

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 07.11.2003 1:1000 07.11.2003 *) Od -ověř TO. Na celém území provedena KPÚ.
S-SK GS 1:2880 1824 31.10.2003 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 20.05.2022 22:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.