k.ú.: 762717 - Škůdra - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551775 - Strašice NUTS5 CZ0316551775
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 13 4215
orná půda 590 1669230
zahrada 69 47672
travní p. mez, stráň 52 18757
travní p. 441 916154
lesní poz 273 1462251
vodní pl. nádrž umělá 4 789
vodní pl. tok přirozený 10 10852
vodní pl. tok umělý 20 3493
zast. pl. společný dvůr 1 256
zast. pl. zbořeniště 1 169
zast. pl. 60 24215
ostat.pl. jiná plocha 43 21504
ostat.pl. manipulační pl. 13 16334
ostat.pl. neplodná půda 247 88809
ostat.pl. ostat.komunikace 69 78068
ostat.pl. silnice 39 35557
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 440
Celkem KN 1946 4398765
Par. KMD 1946 4398765
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 59
LV 134
spoluvlastník 178

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.11.2012
S-SK GS 1:2880 1837 23.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 24.05.2022 14:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.