k.ú.: 762768 - Škvořetice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551830 - Škvořetice NUTS5 CZ0316551830
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3101 - Blatná
Pověřený obecní úřad 31011 - Blatná

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 77 4222595
zahrada 130 113285
ovoc. sad 1 21962
travní p. 48 456173
lesní poz 30 1365524
vodní pl. nádrž umělá 2 2620
vodní pl. rybník 2 52825
vodní pl. tok umělý 23 24152
vodní pl. zamokřená pl. 2 3810
zast. pl. společný dvůr 1 188
zast. pl. zbořeniště 1 8
zast. pl. 188 90019
ostat.pl. jiná plocha 126 203992
ostat.pl. manipulační pl. 15 55305
ostat.pl. neplodná půda 26 37247
ostat.pl. ostat.komunikace 79 119685
ostat.pl. silnice 8 32084
ostat.pl. zeleň 8 7665
Celkem KN 767 6809139
PK 972 4984165
GP 5 38301
Celkem ZE 977 5022466
Par. DKM 386 230212
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 105
č.p. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 28
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 180
byt.z. byt 20
byt.z. garáž 6
Celkem JED 26
LV 270
spoluvlastník 619

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.04.2022 mapování intravilánu
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 04/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 17.05.2022 06:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.