k.ú.: 762849 - Císařský - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562858 - Šluknov NUTS5 CZ0421562858
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42122 - Šluknov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 22578
zahrada 403 223619
travní p. 473 5488109
lesní poz 251 3624414
vodní pl. nádrž umělá 8 13704
vodní pl. rybník 1 3850
vodní pl. tok přirozený 28 20076
zast. pl. zbořeniště 76 24254
zast. pl. 273 63155
ostat.pl. dráha 6 44182
ostat.pl. jiná plocha 64 188310
ostat.pl. manipulační pl. 68 171358
ostat.pl. neplodná půda 61 51109
ostat.pl. ostat.komunikace 308 295065
ostat.pl. silnice 15 49322
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6219
ostat.pl. zeleň 1 12
Celkem KN 2048 10289336
Par. KMD 2048 10289336
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 176
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 272
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 343
spoluvlastník 490

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.11.2012
S-SK GS 1:2880 1843 14.11.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 16.05.2022 18:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.