k.ú.: 762857 - Královka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562858 - Šluknov NUTS5 CZ0421562858
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42122 - Šluknov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 4880
zahrada 40 40477
travní p. 124 1170782
lesní poz 38 1408613
vodní pl. nádrž umělá 5 15234
vodní pl. rybník 1 4462
vodní pl. tok přirozený 1 396
vodní pl. tok umělý 1 1948
zast. pl. zbořeniště 2 405
zast. pl. 35 6455
ostat.pl. jiná plocha 25 70677
ostat.pl. neplodná půda 2 5975
ostat.pl. ostat.komunikace 34 61513
ostat.pl. silnice 1 3269
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 24166
Celkem KN 318 2819252
Par. KMD 318 2819252
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 14
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 35
LV 60
spoluvlastník 76

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2011
S-SK GS 1:2880 1843 30.11.2011 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 16.05.2022 18:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.