k.ú.: 762938 - Šošůvka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582484 - Šošůvka NUTS5 CZ0641582484
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 377 1458575
zahrada 346 169338
ovoc. sad 4 14301
travní p. 228 706186
lesní poz 39 2198322
vodní pl. nádrž umělá 1 1058
vodní pl. rybník 4 2193
vodní pl. tok přirozený 4 285
zast. pl. společný dvůr 1 1430
zast. pl. zbořeniště 2 249
zast. pl. 347 98988
ostat.pl. jiná plocha 128 91191
ostat.pl. manipulační pl. 55 40681
ostat.pl. neplodná půda 121 140962
ostat.pl. ostat.komunikace 128 139446
ostat.pl. pohřeb. 1 5512
ostat.pl. silnice 6 37635
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12431
ostat.pl. zeleň 13 1975
Celkem KN 1807 5120758
Par. DKM 815 2689562
Par. KMD 990 2429653
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. rod.dům 220
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 3
Celkem BUD 326
byt.z. byt 24
obč.z. rozest. 3
Celkem JED 27
LV 434
spoluvlastník 616

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.02.2017
DKM-KPÚ 16.11.2005 1:1000 16.11.2005 *)
S-SK ŠS 1:2880 1826 23.02.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 19.05.2022 00:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.