k.ú.: 763110 - Štáblovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 568333 - Štáblovice NUTS5 CZ0805568333
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 953 4684739
zahrada skleník-pařeniš. 2 4996
zahrada 283 195483
travní p. 214 609173
lesní poz 188 993648
vodní pl. nádrž přírodní 1 431
vodní pl. nádrž umělá 3 14844
vodní pl. tok přirozený 35 14658
vodní pl. tok umělý 104 21404
zast. pl. 273 112744
ostat.pl. dráha 2 1689
ostat.pl. jiná plocha 97 47369
ostat.pl. manipulační pl. 26 36377
ostat.pl. neplodná půda 13 5721
ostat.pl. ostat.komunikace 162 92429
ostat.pl. pohřeb. 2 1555
ostat.pl. silnice 111 100157
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 14637
ostat.pl. zeleň 1 21183
Celkem KN 2475 6973237
Par. DKM 2475 6973237
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 58
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 138
č.e. rod.rekr 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 21
bez čp/če zem.used 12
rozestav. 2
Celkem BUD 272
LV 369
spoluvlastník 537

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.09.2005
ZMVM 1:2000 01.09.1993 13.09.2005
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.09.1993


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 17.05.2022 15:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.