k.ú.: 763144 - Šťáhlavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-město email: kp.pmesto@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3405 - Plzeň-město NUTS4 CZ0323
Obec 558427 - Šťáhlavy NUTS5 CZ0323558427
Pracoviště 405 - Plzeň-město

Obec s rozšířenou působností 3209 - Plzeň
Pověřený obecní úřad 32092 - Starý Plzenec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 603 2358262
zahrada 386 241141
ovoc. sad 7 10084
travní p. 461 797237
lesní poz les s budovou 37 1400
lesní poz les(ne hospodář) 3 235460
lesní poz 222 2300935
vodní pl. nádrž přírodní 2 609
vodní pl. rybník 1 3710
vodní pl. tok přirozený 122 115426
vodní pl. tok umělý 19 5533
zast. pl. 601 110898
ostat.pl. dráha 13 40935
ostat.pl. jiná plocha 115 51386
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 48
ostat.pl. manipulační pl. 12 27147
ostat.pl. neplodná půda 141 50948
ostat.pl. ostat.komunikace 215 106857
ostat.pl. silnice 124 75004
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 4800
ostat.pl. zeleň 27 62138
Celkem KN 3118 6599958
Par. DKM 3118 6599958
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 210
č.e. rod.rekr 284
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb. 12
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 594
LV 720
spoluvlastník 1029

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 05.12.2016
DKM 1:1000 23.10.2014
THM-G 1:2000 01.01.1973 05.12.2016
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1973 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-město.

vypočteno: 29.05.2022 03:57

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.