k.ú.: 763241 - Štěchov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582492 - Štěchov NUTS5 CZ0641582492
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 121 642749
zahrada 58 49203
ovoc. sad 23 81654
travní p. 30 113388
lesní poz 45 85155
zast. pl. 75 21755
ostat.pl. jiná plocha 17 4123
ostat.pl. manipulační pl. 13 18166
ostat.pl. neplodná půda 31 20218
ostat.pl. ostat.komunikace 27 17786
ostat.pl. silnice 1 11876
ostat.pl. zeleň 1 390
Celkem KN 442 1066463
Par. KMD 442 1066463
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 22
č.e. zem.used 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 73
LV 109
spoluvlastník 147

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.11.2015
KM-D 1:2000 17.07.2000 09.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 16.07.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 17.05.2022 03:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.