k.ú.: 763306 - Vítkov u Štěkně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551856 - Štěkeň NUTS5 CZ0316551856
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 96 2862452
zahrada 77 104797
ovoc. sad 2 8375
travní p. 72 522242
lesní poz 33 1060053
vodní pl. nádrž umělá 1 1069
vodní pl. rybník 4 446743
vodní pl. tok přirozený 2 2259
vodní pl. tok umělý 21 21918
vodní pl. zamokřená pl. 3 7185
zast. pl. 138 84227
ostat.pl. jiná plocha 19 40253
ostat.pl. manipulační pl. 3 9576
ostat.pl. neplodná půda 33 69157
ostat.pl. ostat.komunikace 58 114171
ostat.pl. silnice 13 36020
Celkem KN 575 5390497
EN 6 5608
PK 1526 5052901
Celkem ZE 1532 5058509
Par. DKM 263 219949
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 84
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 13
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 4
Celkem BUD 124
LV 217
spoluvlastník 282

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.06.2017
ZMVM 1:2000 29.04.1996
S-SK GS 1:2880 1837 29.04.1996


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 17.05.2022 06:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.