k.ú.: 763314 - Štěměchy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591815 - Štěměchy NUTS5 CZ0634591815
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1380 3437519
zahrada 190 100578
ovoc. sad 6 7327
travní p. 825 1051684
lesní poz 120 4897190
vodní pl. nádrž umělá 1 112
vodní pl. rybník 5 30143
vodní pl. tok přirozený 4 451
vodní pl. tok umělý 116 13845
zast. pl. zbořeniště 8 2776
zast. pl. 197 71459
ostat.pl. jiná plocha 69 41740
ostat.pl. manipulační pl. 45 25817
ostat.pl. mez, stráň 1 2843
ostat.pl. neplodná půda 160 80759
ostat.pl. ostat.komunikace 171 161797
ostat.pl. silnice 3 28999
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7710
Celkem KN 3302 9962749
Par. KMD 3302 9962749
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 104
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 29
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 194
LV 304
spoluvlastník 406

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.12.2011
S-SK ŠS 1:2880 1824 28.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 22.05.2022 07:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.