k.ú.: 763357 - Svatý Štěpán - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585114 - Brumov-Bylnice NUTS5 CZ0724585114
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72091 - Brumov-Bylnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 322 445681
zahrada 135 54003
ovoc. sad 3 14236
travní p. 396 1787166
lesní poz les s budovou 1 38
lesní poz 130 8183191
vodní pl. nádrž umělá 2 3444
vodní pl. tok přirozený 34 99653
vodní pl. zamokřená pl. 4 1512
zast. pl. zbořeniště 4 1144
zast. pl. 204 54329
ostat.pl. dráha 7 109468
ostat.pl. jiná plocha 109 58429
ostat.pl. manipulační pl. 23 24363
ostat.pl. neplodná půda 127 189971
ostat.pl. ostat.komunikace 153 123703
ostat.pl. silnice 27 21233
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5989
ostat.pl. zeleň 5 2640
Celkem KN 1687 11180193
Par. KMD 1687 11180193
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 119
č.p. rod.rekr 1
č.e. garáž 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo odkališ. 1
Celkem BUD 200
LV 282
spoluvlastník 2734

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.06.2013
S-SK ŠS 1:2880 1824 12.06.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 23.05.2022 08:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.