k.ú.: 763403 - Štěpánov u Přelouče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575500 - Přelouč NUTS5 CZ0532575500
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 182 1529628
zahrada 82 73659
ovoc. sad 9 293342
travní p. 8 16975
lesní poz 11 692497
vodní pl. tok přirozený 30 14998
vodní pl. tok umělý 9 3013
vodní pl. zamokřená pl. 1 2234
zast. pl. společný dvůr 1 146
zast. pl. 79 43342
ostat.pl. jiná plocha 20 5953
ostat.pl. manipulační pl. 9 36832
ostat.pl. ostat.komunikace 35 53482
ostat.pl. silnice 2 29643
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1540
ostat.pl. zeleň 1 229
Celkem KN 480 2797513
PK 1 155136
GP 53 310660
Celkem ZE 54 465796
Par. KMD 464 2328212
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 12
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 77
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 155
spoluvlastník 286

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.12.2015
S-SK GS 1:2880 1839


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2024.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 19.05.2022 13:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.