k.ú.: 763748 - Křečov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 578797 - Štichovice NUTS5 CZ0325578797
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32062 - Manětín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 371 1185615
zahrada 36 20453
travní p. 267 309956
lesní poz les s budovou 20 918
lesní poz 242 1825527
vodní pl. nádrž umělá 5 1337
vodní pl. tok přirozený 13 49523
vodní pl. tok umělý 7 745
vodní pl. zamokřená pl. 2 2559
zast. pl. zbořeniště 2 142
zast. pl. 47 20683
ostat.pl. jiná plocha 20 9732
ostat.pl. manipulační pl. 9 6794
ostat.pl. neplodná půda 90 77484
ostat.pl. ostat.komunikace 75 59484
ostat.pl. silnice 10 41606
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 415
ostat.pl. zeleň 3 451
Celkem KN 1220 3613424
Par. KMD 1220 3613424
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 63
LV 90
spoluvlastník 108

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.12.2011
S-SK GS 1839 06.12.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 24.05.2022 15:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.