k.ú.: 763845 - Svinná u Štítar - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553671 - Horšovský Týn NUTS5 CZ0321553671
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32041 - Horšovský Týn

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 893
orná půda 28 440259
zahrada 23 14197
travní p. mez, stráň 12 18646
travní p. 50 548514
lesní poz 15 361119
vodní pl. tok přirozený 6 9527
vodní pl. tok umělý 1 2832
zast. pl. zbořeniště 2 1449
zast. pl. 19 9896
ostat.pl. jiná plocha 21 20750
ostat.pl. neplodná půda 1 384
ostat.pl. ostat.komunikace 13 15586
ostat.pl. silnice 3 8970
Celkem KN 196 1453022
Par. KMD 196 1453022
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 12
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 19
LV 32
spoluvlastník 43

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.01.2013
S-SK GS 1:2880 1838 23.01.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 29.05.2022 04:04

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.