k.ú.: 763870 - Štítary na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594890 - Štítary NUTS5 CZ0647594890
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62202 - Vranov nad Dyjí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 662 13407756
zahrada 213 132834
travní p. 88 317689
lesní poz les s budovou 343 16151
lesní poz les(ne hospodář) 4 407360
lesní poz ostat.komunikace 1 259
lesní poz 110 8350750
vodní pl. nádrž umělá 8 531396
vodní pl. rybník 3 90309
vodní pl. tok přirozený 2 2042
vodní pl. tok umělý 13 102986
vodní pl. vod.pl.s budovou 3 25
vodní pl. zamokřená pl. 2 4573
zast. pl. společný dvůr 17 4433
zast. pl. zbořeniště 24 7299
zast. pl. 645 202910
ostat.pl. dráha 1 51555
ostat.pl. jiná plocha 172 129836
ostat.pl. manipulační pl. 74 86476
ostat.pl. neplodná půda 40 65153
ostat.pl. ostat.komunikace 220 442854
ostat.pl. pohřeb. 1 1724
ostat.pl. silnice 22 164232
ostat.pl. skládka 4 16946
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 18643
ostat.pl. zeleň 70 416470
Celkem KN 2754 24972661
Par. DKM 2754 24972661
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 172
č.p. byt.dům 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 11
č.p. rod.dům 35
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 28
č.e. jiná st. 164
č.e. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 330
č.e. ubyt.zař 10
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 56
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če ubyt.zař 4
bez čp/če zem.stav 58
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 911
byt.z. byt 12
byt.z. j.nebyt 10
Celkem JED 22
LV 896
spoluvlastník 1190

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 05.05.2004 1:1000 05.05.2004 *) část k.ú. (na podkladě KPÚ), DKM na celém k.ú.
DKM 1:1000 29.12.2003 část k.ú. (mimo KPÚ)
ZMVM 1:2000 01.07.1987 05.05.2004


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 03:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.