k.ú.: 763934 - Popov nad Vláří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585831 - Štítná nad Vláří-Popov NUTS5 CZ0724585831
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72091 - Brumov-Bylnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 989 1546507
zahrada 144 95355
ovoc. sad 3 21823
travní p. mez, stráň 1 79
travní p. 785 1371203
lesní poz 277 2100244
vodní pl. nádrž umělá 2 6221
vodní pl. tok přirozený 34 70760
vodní pl. zamokřená pl. 22 12435
zast. pl. zbořeniště 1 79
zast. pl. 213 60494
ostat.pl. dráha 4 33603
ostat.pl. jiná plocha 148 44129
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 431
ostat.pl. manipulační pl. 35 33549
ostat.pl. neplodná půda 177 88785
ostat.pl. ostat.komunikace 215 98718
ostat.pl. silnice 3 3524
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 7922
ostat.pl. zeleň 6 584
Celkem KN 3066 5596445
Par. KMD 3066 5596445
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 140
č.p. zem.stav 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 209
byt.z. byt 7
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 14
LV 327
spoluvlastník 604

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.07.2014
S-SK ŠS 1:2880 1828 15.07.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 23.05.2022 07:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.