k.ú.: 764027 - Štíty Hamerské - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541168 - Štíty NUTS5 CZ0715541168
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 24 443191
zahrada 1 874
travní p. 29 393555
lesní poz 1 856
vodní pl. nádrž umělá 3 25991
vodní pl. tok přirozený 1 774
vodní pl. tok umělý 8 13224
vodní pl. zamokřená pl. 2 12563
zast. pl. 7 3627
ostat.pl. jiná plocha 7 5095
ostat.pl. manipulační pl. 1 6820
ostat.pl. ostat.komunikace 16 22652
ostat.pl. zeleň 28 34274
Celkem KN 128 963496
Par. DKM 127 963197
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 7
LV 19
spoluvlastník 26

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 16.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 16.11.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 28.05.2022 18:28

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.