k.ú.: 764264 - Šumperk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 523704 - Šumperk NUTS5 CZ0715523704
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 3 90
orná půda 228 2179825
zahrada skleník-pařeniš. 3 63
zahrada 2606 1238553
travní p. skleník-pařeniš. 1 30
travní p. 435 1298517
lesní poz školka 2 772
lesní poz 58 3341528
vodní pl. nádrž umělá 6 22611
vodní pl. rybník 10 4816
vodní pl. tok přirozený 173 154650
vodní pl. tok umělý 46 45503
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 60
vodní pl. zamokřená pl. 4 4806
zast. pl. společný dvůr 200 64833
zast. pl. zbořeniště 12 2300
zast. pl. 5600 1362841
ostat.pl. dráha 22 185213
ostat.pl. jiná plocha 1457 1045926
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 169
ostat.pl. manipulační pl. 414 508097
ostat.pl. neplodná půda 127 82904
ostat.pl. ost.dopravní pl. 16 10053
ostat.pl. ostat.komunikace 1039 1101565
ostat.pl. pohřeb. 4 55582
ostat.pl. silnice 48 131181
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 51 123053
ostat.pl. zeleň 402 482917
Celkem KN 12969 13448458
Par. DKM 12969 13448458
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 22
č.p. byt.dům 513
č.p. doprava 8
č.p. jiná st. 85
č.p. obchod 15
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 208
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 1354
č.p. tech.vyb 10
č.p. víceúčel 31
č.p. výroba 70
č.p. zem.stav 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 47
bez čp/če garáž 2254
bez čp/če jiná st. 372
bez čp/če obchod 4
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 100
bez čp/če rod.dům 16
bez čp/če rod.rekr 19
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 92
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 250
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 4
vod.dílo hráz pod 3
s roz.jed 1
Celkem BUD 5506
byt.z. byt 5844
byt.z. dílna 48
byt.z. garáž 37
byt.z. j.nebyt 233
byt.z. rozest. 4
obč.z. byt 546
obč.z. dílna 8
obč.z. garáž 3
obč.z. j.nebyt 74
obč.z. rozest. 38
obč.z. sk.bneb 1
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 6837
LV 10836
spoluvlastník 20063

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.08.2005
Ins. A 1:1000 01.01.1950 01.08.2005
S-SK ŠS 1:2880 1874 01.01.1950


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 21.05.2022 23:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.