k.ú.: 764442 - Dolní Temenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 523704 - Šumperk NUTS5 CZ0715523704
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 472 2958227
zahrada skleník-pařeniš. 2 248
zahrada 238 204465
travní p. 83 435922
lesní poz 97 1625320
vodní pl. nádrž umělá 7 10671
vodní pl. tok přirozený 27 19799
vodní pl. tok umělý 2 242
zast. pl. společný dvůr 4 1057
zast. pl. zbořeniště 17 3915
zast. pl. 638 169033
ostat.pl. jiná plocha 288 267524
ostat.pl. manipulační pl. 32 68074
ostat.pl. neplodná půda 136 172047
ostat.pl. ostat.komunikace 414 203090
ostat.pl. pohřeb. 1 9213
ostat.pl. silnice 26 33733
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 32830
ostat.pl. zeleň 161 124147
Celkem KN 2651 6339557
GP 20 192473
Celkem ZE 20 192473
Par. KMD 2651 6339557
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 100
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 27
č.p. rod.dům 191
č.p. tech.vyb 4
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 176
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb. 19
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 30
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
Celkem BUD 630
byt.z. byt 2813
byt.z. garáž 42
byt.z. j.nebyt 20
obč.z. byt 44
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 3
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 2924
LV 2781
spoluvlastník 5443

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.05.2014
S-SK ŠS 1:2880 1834 14.05.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 18.05.2022 18:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.