k.ú.: 764591 - Lhovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557200 - Švihov NUTS5 CZ0322557200
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 988 2317197
zahrada 91 75952
travní p. 270 393845
lesní poz 463 1464344
vodní pl. rybník 1 5288
vodní pl. tok přirozený 29 5718
zast. pl. zbořeniště 1 19
zast. pl. 107 61437
ostat.pl. jiná plocha 32 19751
ostat.pl. manipulační pl. 12 7639
ostat.pl. mez, stráň 5 4572
ostat.pl. neplodná půda 69 32384
ostat.pl. ostat.komunikace 149 51224
ostat.pl. silnice 2 18260
ostat.pl. zeleň 1 11
Celkem KN 2220 4457641
Par. DKM 2220 4457641
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 48
č.p. rod.dům 21
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 101
LV 166
spoluvlastník 246

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.09.2007
ZMVM 1:2000 29.12.1989 25.09.2007
S-SK GS 1:2880 1837 29.12.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 13:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.