k.ú.: 765023 - Tanvald - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563820 - Tanvald NUTS5 CZ0512563820
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5108 - Tanvald
Pověřený obecní úřad 51081 - Tanvald

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 32 115852
zahrada 591 376140
travní p. mez, stráň 1 597
travní p. 862 2034666
lesní poz les(ne hospodář) 6 82094
lesní poz 294 3746796
vodní pl. nádrž umělá 3 3728
vodní pl. tok přirozený 15 111124
vodní pl. tok umělý 2 345
vodní pl. zamokřená pl. 13 25070
zast. pl. společný dvůr 1 3
zast. pl. zbořeniště 30 6536
zast. pl. 1522 307072
ostat.pl. dráha 7 63116
ostat.pl. jiná plocha 134 112876
ostat.pl. manipulační pl. 166 198198
ostat.pl. neplodná půda 147 129906
ostat.pl. ostat.komunikace 330 249186
ostat.pl. pohřeb. 3 10833
ostat.pl. silnice 32 109409
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 43300
ostat.pl. zeleň 221 187298
Celkem KN 4424 7914145
Par. DKM 4424 7914145
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 51
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 57
č.p. rod.dům 464
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 12
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 80
č.e. výroba 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 557
bez čp/če jiná st. 149
bez čp/če obč.vyb. 14
bez čp/če rod.rekr 11
bez čp/če tech.vyb 40
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo jez 9
Celkem BUD 1485
byt.z. byt 1451
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 11
obč.z. byt 16
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 11
Celkem JED 1495
LV 2600
spoluvlastník 4520

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 12.12.2003 1:1000 14.11.2003 *) Od -ověř TO. Přepracování.
THM-V 1:1000 01.12.1976 12.12.2003 Od -dle údajů KP. THM Tanvald měř.1:2000, 1:1000.
S-SK GS 1:2880 1843 01.12.1976 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 20.05.2022 23:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.