k.ú.: 765091 - Tasov nad Veličkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hodonín email: kp.hodonin@cuzk.cz
Dobrovolského 1/255, 69501 Hodonín telefon: 518309560 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586650 - Tasov NUTS5 CZ0645586650
Pracoviště 706 - Hodonín

Obec s rozšířenou působností 6218 - Veselí nad Moravou
Pověřený obecní úřad 62183 - Veselí nad Moravou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2263 4112825
vinice 55 9743
zahrada 200 117463
ovoc. sad 1 14551
travní p. 515 1202138
lesní poz plantáž dřevin 4 23257
lesní poz 96 408622
vodní pl. nádrž umělá 4 797
vodní pl. tok přirozený 13 61339
zast. pl. společný dvůr 3 223
zast. pl. zbořeniště 40 3685
zast. pl. 257 71359
ostat.pl. jiná plocha 291 86802
ostat.pl. manipulační pl. 30 15446
ostat.pl. neplodná půda 138 95631
ostat.pl. ostat.komunikace 105 116076
ostat.pl. silnice 55 32309
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 648
ostat.pl. zeleň 6 1058
Celkem KN 4077 6373972
Par. KMD 4077 6373972
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 92
č.p. byt.dům 3
č.p. garáž 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 81
č.p. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
Celkem BUD 235
byt.z. byt 10
obč.z. byt 4
Celkem JED 14
LV 820
spoluvlastník 2224

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.08.2013
KM-D 1:1000 29.05.2000 15.08.2013
S-SK ŠS 1:2880 1827 29.05.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hodonín.

vypočteno: 24.05.2022 16:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.