k.ú.: 765228 - Žlábek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577596 - Tatobity NUTS5 CZ0514577596
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 130 711998
zahrada 116 124087
ovoc. sad 4 16421
travní p. 349 943778
lesní poz 157 827918
vodní pl. tok přirozený 11 7778
vodní pl. tok umělý 1 927
zast. pl. zbořeniště 9 1889
zast. pl. 97 32310
ostat.pl. jiná plocha 19 19430
ostat.pl. manipulační pl. 20 10862
ostat.pl. neplodná půda 15 12971
ostat.pl. ostat.komunikace 114 71441
ostat.pl. silnice 16 60655
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 806
ostat.pl. zeleň 3 4854
Celkem KN 1062 2848125
Par. DKM 63 290714
Par. KMD 999 2557411
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 14
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 91
LV 141
spoluvlastník 188

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.11.2010
S-SK GS 1:2880 1842 22.11.2010 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 20.05.2022 22:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.